МОЗОЧЕН УДАР

Неопходно:

 • Церлутен (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење

Многу важно:

 • Владоникс (месец 1 до 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 до 3) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 2 до 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

МЕНИНГИТИС, НЕВРИТИС

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Ревилаб ML03 (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење или Церлутен и Вентфорт – по една капсула на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 2 до 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 2 до 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
Се препорачува конзумирање додаток на исхрана кој содржи цинк по препорака од лекар

МИГРЕНИ

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 2) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 и 2) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 1 и 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Ревифорт (месец 1 и 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење 
 • Ендолутен (месец 3 и 4) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 3 и 4) – 1 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 3 и 4) – 1 капсули на ден наутро пред јадење

СТРЕС, ХРОНИЧЕН ЗАМОР

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 и 2) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење 
 • Владоникс (месец 3) – 2 капсули секој 3 дена наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

НАМАЛЕНА МЕМОРИЈА

Неопходно:

 • Церлутен (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 2 и 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 2 и 3) – 1 до 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
Shopping Cart