АТЕРОСКЛЕРОЗА, АРТЕРИСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА, НЕВРОЦИРКУЛАТОРНА ДИСТОНИЈА

Неопходно:

 • Ревилаб SL01 (месец 1)   –   5-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс  бр. 2 (месец 1)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 2 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 1 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL01 (месец 3)   –   5-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс бр. 14 или бр. 1 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 02 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 19 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден

ИСХЕМИЧНА СРЦЕВА БОЛЕСТ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПО СРЦЕВ УДАР

Неопходно:

 • Ревилаб SL01 (месец 1)   –   3-5 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс бр. 1 (месец 2)   –   4-6 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL01 (месец 2)   –   5-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс бр. 14 или бр. 1 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 03 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 19 (месец 3 и месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Потребен е внез на калциум и магнезиум по препорака од доктор

РЕЈНООВА БОЛЕСТ

Неопходно:

 • Ревилаб SL01 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс  бр. 19 (месец 1)   –   6 капки на кожа секој ден пред пладне
 • Пептиден комплекс бр. 02 (месец 2 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 03 (месец 2 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 

СРЦЕВА СЛАБОСТ

Неопходно:

 • Ревилаб SL01 (месец 1)   –   5-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 • Пептиден комплекс бр. 1 или бр. 14 (месец 1 до месец 3)   –   4-6 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 19 (месец 2 до месец 4)   –   6 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL01 (месец 3)   –   5-6 капки под јазик наутро еднаш на ден
 
Shopping Cart