АТЕРОСКЛЕРОЗА, АРТЕРИСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА, НЕВРОЦИРКУЛАТОРНА ДИСТОНИЈА

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1) – 1 капсули на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 1) – 2 капсули секој 3 дена наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 1 и 2) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 2) – 2 капсули секој 3 дена наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 3 и 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

ИСХЕМИЧНА СРЦЕВА БОЛЕСТ, РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПО СРЦЕВ УДАР

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

Препорачано:

 • Пептиден комплекс  бр. 19 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Потребен е внез на магнезиум по препорака од доктор

РЕЈНООВА БОЛЕСТ

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадењe
 • Вентфорт (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Визолутен (месец 2 и 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење

СРЦЕВА СЛАБОСТ

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење

МИОКАРДИТИС, ЕНДОКАРДИТИС

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1 до 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1 до 3) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 2 и 3) – 1 капсула секој 3 ден наутро пред јадење

РЕВМАТИЗАМ

Неопходно:

 • Вентфорт (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Сигурмир (месец 1) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 2 и 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 2 и 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Сигурмир (месец 2 и 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Ендолутен (месец 2 и 3) – 1 капсула на секој 3 ден наутро пред јадење
Shopping Cart