ДИСФУНКЦИЈА НА ТИРОИДНАТА ЖЛЕЗДА

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 и 2) – 1 капсула секој 2 или 3 дена наутро пред јадење
 • Тиреоген (месец 1 до 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Ревилаб ML01 или Ендолутен (месец 3 и 4) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадењe

ДИЈАБЕТЕС

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 и 2) – 1 капсула секој 2 или 3 дена наутро пред јадење
 • Супрефорт (месец 1 и 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Церлутен (месец 1 и 2) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Ревилаб ML06 (месец 3 и 4) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Визолутен (месец 3 и 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 3 и 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
Препорачано:
 
 • Челохарт (месец 3 и 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 

ГИХТ

Неопходно:

 • Ревилаб SL04 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 15 (месец 1)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL04 (месец 2)   –   4-6 капки под јазик наутро секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 15 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Хондромикс балзам (месец 2)   –   2 пати на ден
 • Пептиден комплекс бр. 4 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 15 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс  бр. 4 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Хондромикс балзам (месец 4)   –   2 пати на ден
Shopping Cart