ДИСФУНКЦИЈА НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА

Неопходно:

 • Ревилаб SL03 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро еднаш во 3 дена
 • Пептиден комплекс  бр. 6 (месец 1)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 
 • Пептиден комплекс бр. 6 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL03 (месец 3)   –   4-6 капки под јазик наутро еднаш во 3 дена
 • Пептиден комплекс бр. 6 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 19 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 6 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 19 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)

ДИЈАБЕТЕС

Неопходно:

 • Ревилаб SL03 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро еднаш во 3 дена
 • Пептиден комплекс  бр. 2 (месец 1)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL05 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 7 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 2 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 8 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 7 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 17 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 8 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 7 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 17 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс бр. 16 (месец 5)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 17 (месец 5)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)

ГИХТ

Неопходно:

 • Ревилаб SL04 (месец 1)   –   4-6 капки под јазик наутро секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 15 (месец 1)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Ревилаб SL04 (месец 2)   –   4-6 капки под јазик наутро секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 15 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Хондромикс балзам (месец 2)   –   2 пати на ден
 • Пептиден комплекс бр. 4 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс бр. 15 (месец 3)   –   6-8 капки на кожа секој ден (дозволете 15мин помеѓу користење на пептидните комплекси)
 • Пептиден комплекс  бр. 4 (месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Хондромикс балзам (месец 4)   –   2 пати на ден
Shopping Cart