РЕВМАТИЧЕН АРТРИТИС

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1 и 2)  – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Челохарт (месец 1 и 2) – 1 до 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Сигумир (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 1 и 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Хондромикс балзам (месец 4)  – 2 пати на ден

АРТРОЗА, АРТРИТИС, ОСТЕОХОНДРОЗА

Неопходно:

 • Челохарт (месец 1) – 1 до 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Сигумир (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Вентфорт (месец 1) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Хондромикс балзам – 2 пати на ден
 • Сигумир (месец 2 до 4) – 1 до 2 капсули на ден наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 2 до 4) – 2 капсули на ден наутро пред јадење

ОСТЕОПОРОЗА, ФРАКТУРИ/СКРШЕНИЦИ

Неопходно:

 • Ендолутен (месец 1) – 1 капсула секој 3 дена наутро пред јадење
 • Владоникс (месец 1 и 2) – 1 капсула на ден наутро пред јадење
 • Сигумир (месец 1 до 3) – 2 капсули на ден наутро пред јадење
Shopping Cart