Нервен систем

МОЗОЧЕН УДАР

Неопходно:

 • Пептиден комплекс бр. 1 (месец 1 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
 • Пептиден комплекс  бр. 2 (месец 1 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден (почекајте 20мин помеѓу користењето на комплексите.

Многу важно:

 • Пептиден комплекс бр. 3 (месец 1 до месец 3)   –   6-8 капки на ден

ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ

Неопходно:

 • Ревилаб SL03 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик еднаш во 3 дена
 • Ревилаб SL02 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик секој ден        

 • Пептиден комплекс бр. 2 (месец 2 до месец 4)  –   6-8 капки на кожа декој ден
 • Пептиден комплекс бр. 3 (месец 2 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа декој ден

МЕНИНГИТИС, НЕУРИТИС

Неопходно:

 • Ревилаб SL03 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик еднаш во 3 дена
 • Ревилаб SL02 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик секој ден        

 • Пептиден комплекс бр. 2 (месец 2 до месец 4)  –   6-8 капки на кожа декој ден
 • Пептиден комплекс бр. 3 (месец 2 до месец 4)   –   6-8 капки на кожа декој ден

МИГРЕНИ

Неопходно:

 • Ревилаб SL03 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик еднаш во 3 дена
 • Ревилаб SL02 (месец 1)   –   4-6 капки сабајле под јазик секој ден        

 • Пептиден комплекс бр. 2 (месец 2)  –   6-8 капки на кожа декој ден
 • Пептиден комплекс бр. 14 или бр. 1 (месец 2)   –   6-8 капки на кожа секој ден

 • Пептиден комплекс бр. 19 (месец 3 и месец 4)   –   6-8 капки на кожа секој ден
Shopping Cart